လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ဓာတ်အားသွယ်တန်းခြင်း။


Yangon Region Government / October 08, 2021

မြို့နယ်လျှပ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးသို့လျှောက်ထားရန်
  • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်လွှာ(ပူးတွဲဖော်ပြရမည်)
  • အိမ်ထောင်စုစာရင်း (ပုံစံ -၁၀)
  • အသုံးပြုမည့် ထရန်စဖော်မာ၏ခန့်မှန်း ဝန်အားစာရင်း
  • ထရန်စဖော်မာ မီးစက်ဝယ်ယူထားကြောင်း ခံဝန်ကတိ
  • ကာယကံရှင်၏ မြေပိုင်ဆိုင်မှု
  • ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အဆောက်အဦးလူနေထိုင်ခွင့်(BCC)
  • ပတ်ဝန်းကျင်(၁၀)အိမ်၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်
  • စက်မှုဇုန်၌ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ထရန်စဖော်မာ လျှောက်လျှင် သက်ဆိုင်ရာစက်မှုဇုန်ကော်မတီဥက္ကဌ၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်
  • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်
  • ထရန်စဖော်မာ ဆောက်လုပ်မည့်မြေနေရာ၌ ကာယကံရှင်၏ အိမ်(သို့)စက်ရုံတို့မှ ကွာဝေး၍ အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ(သို့)တစ်ဦးဆောက်လုပ်ထားသော ထရန်စဖော်မာအပေါ်မှ ဓာတ်အားလိုင်းဖြတ် ကျော်နေလျှင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ(သို့)တစ်ဦး၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်တို့ကိုပူးတွဲ၍ မြို့နယ်လျှပ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့လျှောက်ထားရမည်။

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs