လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တိုင်တန်းချက်များ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။

လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ တိုင်တန်းချက်များ လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။


Myanmar National Human Rights Commission / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ

တိုင်တန်းသူသည် လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦး တစ်ယောက်အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ တူညီသော လူတစ်စုကို ကိုယ်စားပြု၍သော်လည်းကောင်း တိုင်တန်းလိုသည့်အကြောင်းအရင်း ကို ဖော်ပြပြီး ကော်မရှင်သို့ တိုင်တန်းချက်ပေးပို့နိုင်သည်။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

တိုင်တန်းချက်ပေးပို့ရာတွင်-

()     တိုင်တန်းသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ

()     တိုင်တန်းဖော်ပြချက်သည် မှန်ကန်စွာ ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက် လက်မှတ် ရေးထိုးရန်

()     တိုင်တန်းသူ၏လိပ်စာအပြည့်အစုံနှင့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်စ် (သို့) email လိပ်စာများ ဖော်ပြရန်၊

()     တိုင်တန်းသူ (အခြားသူအတွက် တိုင်တန်းပေးခြင်းဖြစ်ပါက ထိုသူ) သည် မည်ကဲ့သို့ လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်ခံရပြီး နစ်နာဆုံးရှုံး ကြောင်း ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြလျက် လိုအပ်ပါက မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ၊ အသံဖိုင်၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်နှင့် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အထောက်အထားမိတ္တူ များ ပူးတွဲ ပေးပို့ရန်၊

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

တိုင်တန်းချက်ကို ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့လိပ်မူ၍စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်စာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အမြန်အချောပို့စနစ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဖက်စ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ email- protection@mnhrc.org.mm သို့ဖြစ်စေ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ပေးပို့ တိုင်တန်းနိုင်သည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရန်ကုန်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး

လိပ်စာ-အမှတ် (၂၇)၊ မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၆၅၄၆၇၈။

နေပြည်တော်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံးခွဲ

လိပ်စာ- ဒက္ခိဏခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း (နေပြည်တော် ကောင်စီဝင်းအတွင်း)၊ ဇမ္ဘူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၈၂၃၉၉၉၆။

မန္တလေး

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံးခွဲ

လိပ်စာ- (၁၉) လမ်း၊ နန်းတော်ရှေ့စျေး (အပေါ်ထပ်)၊ မန္တလေးမြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၈၂၃၉၉၉၇။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ရန်ကုန်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ် (၂၇)၊ မိုင်ခွဲ၊ ပြည်လမ်း၊ (၁၁) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၆၅၄၆၇၈။

နေပြည်တော်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံးခွဲ

လိပ်စာ- ဒက္ခိဏခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးဝင်း (နေပြည်တော် ကောင်စီဝင်းအတွင်း)၊ ဇမ္ဘူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၈၂၃၉၉၉၆။

မန္တလေး

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံးခွဲ

လိပ်စာ- (၁၉) လမ်း၊ နန်းတော်ရှေ့စျေး (အပေါ်ထပ်)၊ မန္တလေးမြို့။

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၈၂၃၉၉၉၇။

Website လိပ်စာ

http://www.mnhrc.org.mmServices (Online) - 2 items Explore more

ဘိုး/ဘွား ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားခြင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

Magway Region Government / September 23, 2021

သတ်မှတ်ကာလတွင် အသက် (၉၀)နှစ် ပြည့်ပြီးသော ဘိုး/ဘွားများ

Rating