အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Online မှ တိုင်ကြားခြင်း


Anti-corruption Commission / June 23, 2022

တိုင်ကြားစာပုံစံ ဖြည့်သွင်းခြင်း

ဤတိုင်ကြားစာပုံစံသည် နစ်နာသူက အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ မိမိ တိုင်ကြားခဲ့သော တိုင်ကြားစာ ၏ အနှစ်ချုပ်ကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဖြစ်နိုင်ပါက၊တိုင်ကြားသူအနေဖြင့် တိုင်ကြားစာတွင် အောက်ပါ အချက်အလက်များအား ထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။

- မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင် အဂတိလိုက်စားမှုက မည်သို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။

- မည်သူပါဝင်ခဲ့သည်။

- ၎င်းကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှုဟု ယူဆသည်။

 

တိုင်ကြားသူ၏ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ ပါရှိရမည်-

(၁)    အမည်

(၂)    လက်မှတ် (စာတိုက်မှပေးပို့ပါက)

(၃)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား မိတ္တူ

(၄)    ဖုန်းနံပါတ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

 

တိုင်ကြားစာပေးပို့ရန် နည်းလမ်းများ

၁။  လူကိုယ်တိုင်လာရောက်တိုင်တန်းခြင်း

ရုံးဖွင့်ချိန် တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ (တရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်များ မပါ)

မနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီထိ

၂။  စာတိုက်မှပေးပို့ရမည့်လိပ်စာ

ဥက္ကဋ္ဌ

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

ရုံးအမှတ် (၅၆)၊ ဇေယျဌာနီလမ်း၊ ဉတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

၃။  Website မှ တစ်ဆင့် တိုင်ကြားခြင်း

https://www.accm.gov.mm/complaint/