မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း


Chin State Government / October 05, 2021

(၁)     အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာမောင်းနှင်သွားနိုင်မှု ရှိ/မရှိ၊ ကြံ့ခိုင်မှု ရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊

(၂)      ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် များနှင့်ညီ/မညီစီစစ်ခြင်း။

(၃)     ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ရောင်ပြန်ပြားများတပ်ဆင်ပေးခြင်း၊

(၄)     ဖောင်းကြွနံပါတ်ပြားများတပ်ဆင်ပေးခြင်း၊

(၅)     ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသောအမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

Website လိပ်စာ

https://chinstate.gov.mm/

FAQs