ယာဉ် အသင်းအဖွဲ့၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။


Yangon Region Government / October 12, 2021

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
 • ယာဉ်အသင်း/အဖွဲ့အမည်
 • လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်နှင့်သန်းခေါင်စာရင်း (မူရင်း/မိတ္တူ)
 • အသင်းအုပ်ချူပ်မှုအဖွဲ့ /ဖွဲ့စည်းပုံ
 • ပြေးဆွဲမည့်ခရီးစဉ်ဒေသ
 • ပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်
 • နေ့စဉ်ပြေးဆွဲမည့်ယာဉ်စီးရေ (ယာဉ်ထွက်ခွာချိန် အချိန်ဇယားဖော်ပြရန်)
 • ပြေးဆွဲမည့်ယာဉ်များ၏ ယာဉ်အမှတ်/ယာဉ်အမျိုးအမည်/ယာဉ်အမျိုးအစား
 • မော်တော်ယာဉ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတွင် ဂိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ
 • ရေယာဉ်များအတွက် ခရီးစဉ်အတွင်းရှိ ဆိပ်ကမ်းများတွင် ဆိုက်ကပ်မည့်အစီအစဉ်
 • တောင်းခံမည့် ယာဉ်စီးခနှုန်းထားများ၊ အခမဲ့ခွင့်ပြုမည့် ပစ္စည်းတင်ဆောင်မှုတန်ဆာခများ
 • စက်သုံးဆီအစီအစဉ်

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

FAQs