မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးများ၌ Online Booking စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(Passport) လျှောက်ထားခြင်းဝန်ဆောင်မှု


Ministry of Home Affairs / April 03, 2023

        ၂၄-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် www.passport.gov.mm website တွင် Online Appointment စနစ်ဖြင့် Online Booking ရက်ချိန်းရယူရမည်ဖြစ်ရာ လျှောက်ထားရာတွင် စာမျက်နှာ ၃ မျက်နှာရှိ အချက်အလက်များအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ KBZ Pay ၊ MPU Pay တို့ဖြင့် Online မှ စာအုပ်ဖိုးငွေ ၃၅,၀၀၀ ကျပ် ပေးချေပြီး လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။၊ Online Booking ရရှိပြီး တစ်ပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးများသို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Online Booking စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား www.passport.gov.mm website တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။



FAQs