ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ ပြည်သူသို့ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ

စည်ပင်သာယာရေး

Services rendered by the Engineering Department (Building) for the peoples

  • YCDC has made building construction services quicker and easier to get construction permits by launching the Yangon Building Permit System (YBPS)  fully online on 15th March 2020, mandatory construction permit system on 27th April 2020. Therefore, please follow the below link, for YBPS home page:  Click Here!
  • YCDC has made building construction services quicker and easier to get construction permits by launching the Yangon Building Permit System (YBPS)  fully online on 15th March 2020, mandatory construction permit system on 27th April 2020. Therefore, please follow the below link, for updated service fees:  Click Here!
​​​​​​​အထူးသတင်း
  • အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ