အချက်အလက်များ

၃၃၉ အချက်အလက်များ


  • ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :Information Technology and Cyber Security Department
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 09-02-2021
   • စာမျက်နှာ :36
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • Draft Guidelines for Procurement in e-Government


   • ထုတ်ဝေသူ :Information Technology and Cyber Security Department
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 22-01-2019
   • စာမျက်နှာ :30
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • CONSULTATION ON OPEN GOVERNMENT DATA POLICY IN MYANMAR


   • ထုတ်ဝေသူ :Information Technology and Cyber Security Department
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 27-04-2018
   • စာမျက်နှာ :99
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁


   • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့နည်းဥပဒေများ


   • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်


   • ထုတ်ဝေသူ :စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 09-03-2021
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၂/၂၀၂၁


   • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 18-01-2021
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • RCEP Agreement တွင် ပါဝင်သော Chapter 12 Electronic Commerce အား ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍသို့ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း


   • ထုတ်ဝေသူ :ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :39
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၁


   • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 06-01-2021
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
အထူးသတင်း