Natural Resources and Environment

16 Documents


  • ဖမ်းဆီးရမိသစ်/ သစ်တောထွက်ပစ္စည်း/ သစ်စက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စျေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် ရောင်းချရာတွင် လိုက်နာရမည့် မြို့နယ်အဆင့်/ ခရိုင်အဆင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ


   • Publisher :Forest Department
   • Publication Date :
   • Page :14
   • Language : Myanmar
   • Download
  • Lists of Projects being implemented in cooperation with International Organization (July, 2018)


   • Publisher :Forest Department
   • Publication Date : 31-07-2018
   • Page :61
   • Language : English
  • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် သစ်မာနှစ်စဉ်တောထွက်စာရင်း


   • Publisher :သစ်တောဦးစီးဌာန
   • Publication Date :
   • Page :1
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ ဧရိယာစာရင်း


   • Publisher :Forest Department
   • Publication Date : 31-08-2018
   • Page :1
   • Language : Myanmar
   • Download
  • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် ကျွန်း နှစ်စဉ်တောထွက်စာရင်း


   • Publisher :သစ်တောဦးစီးဌာန
   • Publication Date :
   • Page :1
   • Language : Myanmar
   • Download
BREAKING NEWS