City Development

9 Documents


  • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ရန်ကုန်မြို့အဆောက်အဦဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမူကြမ်း


   • Publisher :မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
   • Publication Date :
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • Building Procedures


   • Publisher :Yangon City Development Committee
   • Publication Date :
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ


   • Publisher :Yangon City Development Committee
   • Publication Date : 12-11-2018
   • Page :54
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • Building Rules, Yangon City Development Committee


   • Publisher :Yangon City Development Committee
   • Publication Date : 06-08-2014
   • Page :20
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • City Planning and Land Administration Laws & Regulations, Yangon City Development Committee


   • Publisher :Yangon City Development Committee
   • Publication Date : 23-01-2017
   • Page :139
   • Language : မြန်မာ
   • Download
BREAKING NEWS