Transportation

27 Documents


  • မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေ (၂၀၁၅)


   • Publisher :Pyidaungsu Hluttaw
   • Publication Date : 09-04-2015
   • Page :37
   • Language : Myanmar
   • Download
  • မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ


   • Publisher :ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 12-05-2014
   • Page :
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ၂၀၁၆ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဥပဒေ


   • Publisher :
   • Publication Date : 30-11-1899
   • Page :26
   • Language : Myanmar
   • Download
  • Motor Vehicle Law 2015


   • Publisher :Pyidaungsu Hluttaw
   • Publication Date : 07-09-2015
   • Page :21
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ၁၉၆၄ မော်တော်ယဉ် ဥပဒေ၊ ၁၉၈၉ မော်တော်ယဉ်နည်းဥပဒေများနှင့် လမ်းညွှန်များ လမ်းအမှတ်အသားများ


   • Publisher :Ministry of Rail Transportation
   • Publication Date :
   • Page :
   • Language : Myanmar
   • Download