e-Governmentနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး


Pyihtaungsu Hluttaw | Sep 16,2019

"CPU များ အတွက် အာဂျင်ဒါ (၆)ချက်" ဆောင်းပါး


Anti-Corruption Commission | Aug 30,2019

ဓနုဖြူမြို့၊အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်အတွင်းထင်ရှားသောသမိ...


Ayeyarwaddy Region Government | Dec 11,2018

ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ အင်းရဲကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊...


Ayeyarwaddy Region Government | Dec 11,2018

e-Governmentနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး


Ministry of Transport and Communications | Jun 18,2018