အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Trade Statistics Software ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : October 05, 2022

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းနှင့်တံတား)မှ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : October 17, 2022

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုဌာန၊အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : October 07, 2022

ပြင်ပမှ အမှုထမ်းရာထူး (၆၅)နေရာခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : October 03, 2022

ယာဉ်မောင်း-၅ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : September 08, 2022

အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူး အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ
ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့ : September 08, 2022

Download Myanmar National Portal Mobile App

And Continue to Contribute Towards Building a New Myanmar on the Move

ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ