ဥပဒေနှင့် တရားရေး

အချက်အလက်များ - ၁၇၈ ခု


အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်ပြီး)

ထုတ်ဝေသူ: အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 21, 2018
စာမျက်နှာ:56
ဘာသာစကား:myanmar

Myanmar Aircraft Accident and Incident Investigation Rules

ထုတ်ဝေသူ: မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 12, 2018
စာမျက်နှာ:29
ဘာသာစကား:English

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 19, 2022
စာမျက်နှာ:131
ဘာသာစကား:myanmar

ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 26, 2020
စာမျက်နှာ:64
ဘာသာစကား:myanmar

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ