ဥပဒေနှင့် တရားရေး

အချက်အလက်များ - ၁၇၄ ခု


လက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 17, 2017
စာမျက်နှာ:11
ဘာသာစကား:Myanmar

Right of Way

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 12, 2018
စာမျက်နှာ:13
ဘာသာစကား:Myanmar

လျှပ်စစ်နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 12, 2018
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:Myanmar

လျှပ်စစ်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 12, 2018
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:Myanmar