လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၇ ခု


လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုမွမ်းမံသင်တန်းလျှောက်လွှာပုံစံ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံသင်တန်းလျှောက်လွှာပုံစံ

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ဓာတ်ငွေ့ရည်ဆလင်ဒါ သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

ရေနံချက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

ပါဝါမီတာလျှောက်လွှာပုံစံ

မီတာ လျှောက်လွှာပုံစံ

Transformer လျှောက်လွှာပုံစံ