ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများ


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / April 09, 2018

  • နစ်မြုပ်ရေယာဉ် တူးဖော်ဆယ်ယူခွင့် လျှောက်ထားခြင်း
  • ဆယ်ယူခွင့်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားခြင်း
  • မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တို့တွင် လွန်းလမ်း၊ သင်္ဘောကျင်း၊ ရေစိုသင်္ဘောကျင်း၊ ရေလုံသင်္ဘောကျင်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း
  • မြစ်ချောင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်တို့တွင် မြောင်းဖော်၍ သင်္ဘောကမ်းထိုးခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း
  • ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးသဲများ၊ ကျောက်များ၊ အုတ်များ၊ သစ်များနှင့် အခြားအရာဝတ္ထုများ စုပုံရန် လုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း
  • ကမ်းပါးနယ်နှင့် ကမ်းနားနယ်အတွင်း ရေတွင်း၊ ရေကန် တူးဖော်ခြင်း၊ မြေတူးခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ရန်ကုန်

ဒေသ(၁)၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဦးစီးဌာန

အမှတ်(၄၀၀)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ်−၀၆၇−၄၁၁၄၂၈

Website လိပ်စာ

www.motc.gov.mmwww.dwir.gov.mm