အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၈၀ ခုရှိပါသည်
ဌာနအမည်
:
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၃-၂၀၂၈၆၅၆၊ ၀၆၃-၂၀၂၈၃၁၇
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
info@magwaygov.org
လိပ်စာ
:
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ဆားရွှေကင်းရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့။
ဌာနအမည်
:
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၂ - ၄၀၆၁၄၈၉၊ ၀၂ - ၄၀၆၁၀၈၈
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
mdyregion.gov@emandalay.gov.mm
လိပ်စာ
:
၆၄လမ်း၊ ၂၃×၂၄ကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၁-၂၂၁၀၃၀ ၊ ၀၁-၂၂၁၀၁၇
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
-
လိပ်စာ
:
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ၊ ရန်ကုန်လွှတ်တော်ဝင်း၊ ဂိတ်အမှတ်(၄) ၊ အလုံလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဌာနအမည်
:
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၈၁-၂၁၂၅၄၈၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
shanstate.gov.mm@gmail.com
လိပ်စာ
:
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။
ဌာနအမည်
:
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (ရန်ကုန်)
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၁ - ၅၅၄၇၅၂၊ ၀၁ - ၅၄၃၇၄၃
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
mofr_it_center@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
အမှတ် (၂၆ က)၊ စက်မှုလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။