ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း


စက်မှုဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ဘွိုင်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ရရှိလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ တင်ပြလျှောက်ထား ရမည် -

(က) အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

(ခ )  အနည်းဆုံးပညာအရည်အချင်း စက်မှုဒီပလိုမာ လက်မှတ်ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည့်အပြင် ဘွိုင်လာ ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ(၅)နှစ် ရှိပြီးသူ ဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်း၊

(ဂ )  စက်မှုဒီပလိုမာ လက်မှတ်ရရှိထားခြင်း မရှိသော်လည်း  လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁၀)နှစ်ရှိပြီးသူဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်း၊

(ဃ) ဘွိုင်လာပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ ပြည့်စုံကြောင်း အထောက်အထားများ။

လက်မှတ်ကြေး  - ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်

လက်မှတ်သက်တမ်း - ၂ နှစ်

လျှောက်ထားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

အဆင့်(၁)    လက်မှတ်ရရှိရန်လျှောက်ထားခြင်း၊
အဆင့်(၂)    အရည်အချင်းအကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်း၊
အဆင့်(၃)    လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း။

ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး(ရုံးချုပ်)

ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း- ၀၆၇-၄၀၈၃၅၀

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအလိုက် ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာများ 

၁။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာန စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၅
၂။ ကချင်ပြည်နယ်၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဧရာရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။ ၀၇၄-၂၂၄၁၅
      ၀၇၄-၂၉၃၈၆      
  (က) မြစ်ကြီးနားခရိုင် အမှတ်(၁၃၉)/ဃ-၁၈၊မြို့မရပ်ကွက်၊ စျေးကြီးလမ်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းဒေါင့်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။ ၀၇၄-၂၈၀၇၂
  (ခ) ဗန်းမော်ခရိုင် အမှတ်(၂၇)၊ဆင်ဖြူရှင်လမ်း၊မင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ဗန်းမော်မြို့။

၀၇၄-၅၀၉၅၅

၃။ ကယားပြည်နယ်၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၉)၊ ၁၁လမ်းနှင့်ခွန်လီလမ်းဒေါင့်၊ နောင်ယား(က)ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။ ၀၈၃-၂၂၂၄၀၈၁
  (က) လွိုင်ကော်ခရိုင် အမှတ်(၅၃)၊ ဦးသီရိလမ်း၊ ဒေါဥခူရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပြားဝင်း၊လွိုင်ကော်မြို့။

၀၈၃-၂၂၂၄၀၁၂

      ၀၈၃-၂၂၂၄၀၁၃
၄။ ကရင်ပြည်နယ်၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၄၀)၊ ဇွဲကပင်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။ ၀၅၈-၂၁၁၄၀
     

၀၅၈-၂၃၄၃၉

  (က) ဘားအံခရိုင် မြေကွက်အမှတ်(N/၉)၊ သီတာလမ်း၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။ ၀၅၈-၂၃၄၂၆
     

၀၅၈-၂၂၆၉၇

  (ခ) မြဝတီခရိုင် အမှတ်(၅၃-c)၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဓိဌာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊ မြဝတီမြို့။ ၀၅၈-၅၁၃၉၀
၅။ ချင်းပြည်နယ် ၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၉၁)၊ တလန်ဟရောန်လမ်း၊စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။ ၀၇၀-၂၂၅၅၉
      ၀၇၀-၂၁၀၇၄
  (က) ဟားခါးခရိုင် အိုးအိမ်လမ်း၊စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့။ ၀၇၀-၂၂၅၆၆
၆။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၆၆၇)၊ ကျန်စစ်သားနှင့်အနော်ရထာလမ်းကြား၊ ရတနာလမ်းသွယ်၊နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။  
       
  (က) ရွှေဘိုခရိုင် ကွင်းအမှတ်(၂၈၁၀)၊ အမှတ်(၁၀)သူဇာရပ်ကွက်၊ ခရိုင်ကျေးလက်ရုံးမြောက်ဘက်၊ရွှေဘိုမြို့။ ၀၇၅-၂၂၇၅၈
  (ခ) မုံရွာခရိုင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြသလ္လာစျေး၊ ဒုတိယထပ်၊ မုံရွာမြို့။ ၀၇၁-၂၆၂၄၆
  (ဂ) ကလေးခရိုင် လေယာဉ်ကွင်းအစားထိုးကွက်သစ်၊ကျန်စစ်သားလမ်း၊ တောင်ဖီလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။ ၀၇၃-၂၂၈၂၀
  (ဃ) စစ်ကိုင်းခရိုင် ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းရပ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့။ ၀၇၂- ၂၂၂၀၃
၇။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။

၀၅၉-၂၀၂၄၀၁၉

     

၀၅၉-၂၀၂၁၁၄၆

     

၀၅၉-၄၉၈၇၃၅၇၄

  (က) ထားဝယ်ခရိုင် ဝဲကျွန်းညောင်ရမ်းရပ်၊ ကုဿိန္နာရုံကျောင်းလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့။ ၀၅၉-၂၀၂၁၈၆၈
  (ခ)မြိတ်ခရိုင် MRE ရေခဲစက်ဝင်းအတွင်း၊ ပိတောက်ပင်လမ်းဆုံ၊ကန်ဖျားရပ်ကွက်၊ မြိတ်မြို့။ ၀၅၉-၂၀၄၂၁၁၆
၈။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၉)၊ သမိန်ဗရန်းလမ်း၊ (၁၈)ရပ်ကွက်၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။

၀၅၂-၂၂၃၀၃၂၅

      ၀၅၂-၂၂၃၀၈၅၂
      ၀၅၂-၂၂၃၀၂၄၈
      ၀၅၂-၂၂၃၀၂၂၈
      ၀၅၂-၂၂၃၀၀၀၉
  (က) ပဲခူးခရိုင် စက်ရုံလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၉)၊ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့။ ၀၅၂-၂၂၃၀၉၈၇
  (ခ) ပြည်ခရိုင် ပန်းတိမ်တန်းလမ်းနှင့်လက်သမားလမ်းထောင့်၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။ ၀၅၃-၂၄၃၀၇
  (ဂ) တောင်ငူခရိုင် ရန်ကုန်- မန္တလေးလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ထီးလှိုင်ရပ်၊ တောင်ငူမြို့။

၀၅၄-၂၆၁၇၆

၉။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ပြည်တော်သာလမ်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊ ရွာသစ်ပွဲကြိုရပ်၊မကွေးမြို့။ ၀၆၃-၂၀၂၈၆၄၂
  (က) မကွေးခရိုင် အမှတ်(၉)စီ၊ တာပတ်ကွင်းလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံဝင်း၊ မကွေးမြို့။ ၀၆၃-၂၀၂၇၄၂၂
  (ခ) ပခုက္ကူခရိုင် အမှတ်(၁)၊ ဗုဒ္ဓကုန်းရပ်၊ ပခုက္ကူ- ရေစကြိုကားလမ်းမဘေး၊ ပခုက္ကူမြို့။

၀၆၂-၂၀၂၃၉၉၀

     

၀၆၂ - ၂၀၂၄၀၂၆

  (ဂ) သရက်ခရိုင် အမှတ်(၄)၊ တရော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်-တောင်တွင်းကားလမ်းမဘေး၊ အောင်လံမြို့။ ၀၆၉-၂၀၀၀၅၂
၁၀။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၂၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၉၀၂)၊သီတာအေးရပ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ချမ်းမြသာစည်တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ ၀၂-၃၉၁၃၃
      ၀၂-၆၃၁၁၉
     

၀၂-၃၉၅၇၃

      ၀၂-၆၀၈၂၁
  (က) မန္တလေးခရိုင် အကွက်အမှတ်(၂၈၁)၊ ၄၁လမ်း၊၈၆x၈၇လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။ ၀၂-၆၈၂၁၀
      ၀၂-၂၁၀၉၇
  (ခ) မိတ္ထီလာခရိုင် အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊ ဒုတိယလမ်းမတော်လမ်း၊ ယခင်ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင် အပေါ်ထပ်၊ မိတ္ထီလာမြို့။

၀၆၄-၂၆၄၇၄

  (ဂ) မြင်းခြံခရိုင် အကွက်အမှတ်(၂၂၅)၊ စက်မှုဇုန်၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။ ၀၆၆-၃၀၄၉၃
  (ဃ)ရမည်းသင်းခရိုင် ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းနှင့် မေတ္တာလမ်းထောင့်၊အ.ထ.က(၁) မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ရမည်းသင်းမြို့။ ၀၆၄-၄၀၄၂၉
၁၁။ မွန်ပြည်နယ်၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၅၀)အထက်လမ်းမကြီး၊ စစ်ကဲကုန်းရပ်၊မော်လမြိုင်မြို့။

၀၅၇-၂၀၂၂၁၆၆

      ၀၅၇-၂၀၂၁၂၀၂
  (က)မော်လမြိုင်ခရိုင် မင်းရွာရော်ဘာခြံ၊စိုက်ကွက်အမှတ်(၁)၊မော်လမြိုင်-ကျိုက်မရော ကားလမ်းမဘေး၊ မော်လမြိုင်မြို့။  
၁၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ မန်ကျည်းမြိုင်ရပ်ကွက်၊တက္ကသိုလ်ဆရာများလေးထပ်ဆောင်ရုံးရှေ့၊ စစ်တွေမြို့။

၀၄၃-၂၃၇၉၃

      ၀၄၃-၂၃၇၄၂      
  (က) စစ်တွေခရိုင် အကွက်အမှတ်(၄၅၈/၄၅၉)၊ ဆတ်ရိုးကျစက်မှုရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။  
  (ခ) ကျောက်ဖြူခရိုင် စေတီတောင်ရပ်ကွက်၊ ဘုရားကြီးကွင်း၊ ကျောက်ဖြူမြို့။

၀၄၃-၄၆၆၉၀

  (ဂ) သံတွဲခရိုင် သံတွဲ-တောင်ကုတ်ကားလမ်းဘေး၊ ကျော်ဇံဆီဆိုင်အနီး၊ သာယာဝတီမြို့သစ်၊ သံတွဲမြို့။ ၀၄၃-၆၅၆၂၁
၁၃။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၅၅၇၄၁၆
      ၀၁-၅၅၅၁၀၀
     

၀၁-၅၅၁၉၇၃

     

၀၁-၅၅၄၄၆၆

      ၀၁-၈၆၀၅၃၃၅
  (က) အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

၀၁-၅၅၁၀၁၄

      ၀၁-၈၆၀၂၀၃၁
  (ခ)အနောက်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၂၃၁၇၀၀၈
  (ဂ)တောင်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်၃၂/၃၄ (၁၈)လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၂၃၁၆၆၇၈
  (ဃ)မြောက်ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၅၅၁၇၈၉
၁၄။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၂၀/၂၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့။ ၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၁
      ၀၈၁-၂၁၂၅၄၉၀
      ၀၈၁-၂၁၂၂၄၄၄
  (က) တောင်ကြီးခရိုင် သစ်ပင်ထောင်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၃)၊ အေးသာယာ(ထုံးဖို)။

၀၈၁-၂၀၈၅၅၇

      ၀၈၁-၂၀၈၅၅၈
  (ခ) လားရှိုးခရိုင် အကွက်အမှတ်(၆၄)၊ နားမခေါ်ရပ်၊ရပ်ကွက်(၁)၊ နယ်မြေ(၉)၊ရန်တိုင်းအောင်ဘုရားအနီး၊လားရှိုးမြို့။ ၀၈၂-၂၂၀၃၈၂၈
      ၀၈၂-၂၂၀၃၆၉၂
  (ဂ) ကျိုင်းတုံခရိုင် ကျိုင်းငမ်း(၄)လမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ ကျိုင်းတုံမြို့။ ၀၈၄-၂၃၂၁၅
      ၀၈၄-၂၃၂၂၀
  (ဃ) လွိုင်လင်ခရိုင် လွိုင်လင်-ပင်လုံ ကားလမ်းမဘေး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၂မိုင်၊၄ဖာလုံ)၊ လွိုင်လင်မြို့။ ၀၈၁-၃၁၀၁၅၇
၁၅။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်-ရန်ကုန်ကားလမ်း၊ပုသိမ်လေဆိပ်ရှေ့၊ခလရ(၂၇၁)အနီး၊ ပုသိမ်မြို့။ ၀၄၂-၂၉၀၉၁      
      ၀၄၂-၂၉၁၃၈
      ၀၄၂-၂၉၀၉၀
     

၀၄၂-၂၉၀၂၁

  (က)ပုသိမ်ခရိုင် အမှတ်(၅၂)၊ မဉ္ဇူလမ်း၊ ရကအ(၁၃)၊ပုသိမ်မြို့။

၀၄၂-၂၉၂၁၅

  (ခ) ဟင်္သာတခရိုင် အမှတ်(၄၃၊၄၄)၊သီရိအောင်မြေ(၆)လမ်း၊ လယ်တီကွင်းရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့။          ၀၄၄-၂၀၂၂၇၅၇
      ၀၄၄-၂၀၂၂၈၀၅
  (ဂ) ဖျာပုံခရိုင် အမှတ်(၄၅၂)(ခ)၊ ချောင်းတွင်းကျေးရွာ၊ ဖျာပုံမြို့။ ၀၄၅-၄၀၄၉၇
၁၆။ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အမှတ်(၁၁)၊ သပြေလမ်း၊ ရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

၀၆၇-၅၅၀၁၇၈

      ၀၆၇-၅၅၀၁၇၉
      ၀၆၇-၅၅၀၃၆၂
  (က)ဥတ္တရခရိုင် မြေကွက်အမှတ်(ပခ-၀၀၈)၊ ၁၂/ချင်းတွင်းအနောက်လမ်း၊ မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၅၁၀၁၇၄
      ၀၆၇-၅၁၀၁၇၅
  (ခ)ဒက္ခိဏခရိုင် မြေကွက်အမှတ်(ပခ-၅၇)၊ နေပြည်တော်ကောင်စီလမ်း၊အောင်သုခကျေးရွာ၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏခရိုင်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၅၅၀၃၄၂
      ၀၆၇-၅၅၀၃၄၃

 

Website လိပ်စာ

www.disi.gov.mm