ဘာသာ၊ အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှ

၂၀ ဝန်ဆောင်မှုများ

သုတေသနစာကြည့်တိုက်သို့ လာရောက်အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားခြင်း

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

သာသနာဝင်မှတ်တမ်းထုတ်ပေးခြင်း

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်တော်လျှောက်ထားခြင်း(ရဟန်း/သီလရှင်)

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ဗဒ္ဓသိမ်/ဝိသုံဂါမသိမ်လျှောက်ထားခြင်း

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

သာသနာ့မြေလျှောက်ထားမှုအပေါ်သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်း

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

Rating