မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း(ရန်ကုန်)မှ ပြည်သူသို့ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း(ရန်ကုန်)မှ ပြည်သူသို့ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / April 09, 2018

ဝန်ဆောင်မှုများ

(က)      မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းတွင် အသင်းသားအဖြစ်လက်ခံခြင်း။

(ခ)       လာရောက်ကစားသည့် ဂေါက်သီးရိုက်ကစားသမားများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ကစားနိုင်ရေးအတွက် အချိန်ကြိုတင် (Tee off Time)၊ ကယ်ဒီကြိုများ(Caddie Booking) လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဂ)       အသင်းအဖွဲ့များ၊ဌာနဆိုင်ရာများမှ ပြိုင်ပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင် အချိန်ကြိုတင်စီစဉ်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ကယ်ဒီစီစဉ်ပေးခြင်း၊ ဘာဂီငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ပေးခြင်း၊ Longest       Drive တိုင်းတာပေးခြင်း၊ Nearest Pin တိုင်းတာပေးခြင်း၊ Nearest Line တိုင်းတာပေးခြင်း၊Score Board မှတ်တမ်းတင်ပေးခြင်း၊ ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပနိုင်ရန် နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ပေးခြင်း။

(ဃ)      မိသားစုအပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရေးအတွက် မြင်းခွာကျွန်းရေးကူးကန်နှင့် စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ပေးထားခြင်း၊ ဘာဂီဖြင့် ကွင်းအတွင်း လှည့်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ရေးစီစဉ်ပေးခြင်း။

(င)       ရုပ်ရှင်၊ဗွီဒီယို၊ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း။

(စ)       မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ လာရောက်အပန်းဖြေ ဂေါက်သီးရိုက်ကစားသူများ တည်းခိုနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း ဟိုတယ်အား ဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်း

ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆက်သွယ်နိုင်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ် များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

ဦးစောလင်း (အထွေထွေမန်နေဂျာ)

၀၉၄၉၄၄၅၄၆၅၊ ၀၉၇၃၂၂၅၅၅၁

ဦးသောင်းဝင်း (ဒုအထွေထွေမန်နေဂျာ)

၀၉၈၆၂၂၀၀၅

ဧည့်ကြိုဌာနစိတ်

၀၁-၆၄၁၃၄၂၊၆၄၀၀၈၆၊၀၉၄၂၁၁၁၉၉၃၂

 

အသင်းဝင်ကြေးနှုန်းထားများ

၁။

အလွတ်အသင်းသား(၁)ဦး

 
 

(က) မြန်မာ (Co)

၄၀၀၀၀၀၀
 

(ခ) နိုင်ငံခြား [O(FE)]

၉၀၀၀၀၀၀
၂။

ကုမ္ပဏီအသင်းသား(၂)ဦး

 
 

(က) မြန်မာ (C)

၁၂၀၀၀၀၀/-
 

(ခ) နိုင်ငံခြား [C(FE)]

၁၀၀၀၀၀၀၀/-
၃။

အစိုးရဝန်ထမ်းအသင်းသား(၁)ဦး

 
 

(က) မြန်မာ (GS)

၂၀၀၀၀၀၀/-
၄။

လစဉ်ကြေး အသင်းသားလစဉ်ကြေး

 
 

(က) မြန်မာ

၅၀၀၀/-
 

(ခ) နိုင်ငံခြားသား

၁၀၀၀၀၀/-
၅။

မိသားစုဝင်ကတ်

 

တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး (ရုံးပိတ်ရက်များ မပါ) အောက်ပါအတိုင်း ခွင့်ပြုထားသည်-

 

(က) မြန်မာ

၄၅၀၀/-
 

(ခ) နိုင်ငံခြားသား

၁၇၅၀၀/-

 

မြို့တော်ဂေါက်ကွင်းတွင်ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများ

၁။

ကွင်းကြေး(အသင်းသား မပါလျှင်)

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က) ရုံးဖွင့်ရက်

၁၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀
 

(ခ) ရုံးပိတ်ရက်

၁၅၀၀၀ ၄၅၀၀၀
၂။

ကွင်းကြေး(အသင်းသား ပါလျှင်)

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က) ရုံးဖွင့်ရက်

၉၀၀၀ ၃၅၀၀၀
 

(ခ) ရုံးပိတ်ရက်

၁၄၀၀၀ ၄၀၀၀၀

(မှတ်ချက်။ အသင်းသားတစ်ဦးပါလျှင် ဧည့်သည်(၃)ဦး Discount မြန်မာ ၁၀၀၀-နိုင်ငံခြားသား ၅၀၀၀)

၃။

ကယ်ဒီကြေး

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က) ၁၈ ကျင်း/၉ ကျင်း(Serial)

၁၀၀၀ ၁၀၀၀၀
 

(ခ) Byname Fees

၂၀၀၀ ၂၀၀၀
၄။

ကယ်ဒီကြိုတင်

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က) ၁၈ ကျင်း

၂၀၀၀ ၂၀၀၀
 

(ခ) ၉ ကျင်း

၂၀၀၀ ၂၀၀၀
၅။

ကွင်းလေ့လာကြေး

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က) ရုံးဖွင့်ရက်(အသင်းသား၏ဧည့်)

၉၀၀၀ ၃၅၀၀၀
 

(ခ) ရုံးပိတ်ရက်(အသင်းသား၏ဧည့်)

၁၄၀၀၀ ၄၀၀၀၀
 

(ဂ) ရုံးဖွင့်ရက်(ဧည့်သည်)

၁၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀
 

(ဃ) ရုံးပိတ်ရက်(ဧည့်သည်)

၁၅၀၀၀ ၄၅၀၀၀

(မှတ်ချက်။ အသင်းသားတစ်ဦးပါလျှင် ဧည့်သည် (၃) ဦး Discount မြန်မာ ၁၀၀၀- နိုင်ငံခြားသား ၅၀၀၀)

၆။

လှည်းငှားခ (၉/၁၈ ကျင်း)

၁၀၀၀ ၁၀၀၀
၇။

ဘာဂီငှားခ (၉/၁၈ကျင်း)

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က) အသစ်

၂၅၀၀၀ ၃၅၀၀၀
 

(ခ) အဟောင်း

၁၅၀၀၀/-၂၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀
၈။

အချိန်ကြိုတင် (တစ်တွဲ ၄ ဦး)

၄၀၀၀ ၄၀၀၀
၉။

၅ဦးတွဲကြေး

၃၀၀၀ ၃၀၀၀
၁၀။

ညမီးကြေး

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က) ၁ ကျင်း (၁)ဦး

၁၅၀၀ ၂၀၀၀
 

(ခ) ၂ ကျင်း (၁) ဦး

၃၀၀၀ ၄၀၀၀
 

(ဂ) ၃ ကျင်း (၁)ဦး

၄၅၀၀ ၆၀၀၀
 

(ဃ) ၄ ကျင်း (၁)ဦး

၆၀၀၀ ၈၀၀၀
 

(င) ၅ ကျင်း (၁)ဦး

၇၅၀၀ ၁၀၀၀၀
 

တစ်တွဲသာမိလျှင် (၁) ကျင်း (၁) ဦး

၃၀၀၀ ၄၀၀၀
၁၁။

ကင်မရာ (မှတ်တမ်း)

၅၀၀၀ ၅၀၀၀
၁၂။

ဗွီဒီယိုကင်မရာ (မှတ်တမ်း)

၁၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀
၁၃။

ရုပ်ရှင်/ဗွီဒီယို/ကြော်ငြာ (စီးပွားရေး)

၁၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀
၁၄။

အခန်း/နေရာငှားရမ်းခ(တီးဝိုင်းမပါ) ၊ (၁နာရီလျှင်)

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က) အစည်းအဝေးခန်းမ

၂၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀
 

(ခ) VIP ကားပါကင်အပေါ်ထပ်

၂၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀
 

(ဂ) ငွေသော်တာကလပ်ရှေ့ကားပါကင်

၃၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀
၁၅။

မီတာခ (တီးဝိုင်းပါလျှင်)၊ မြန်မာ/နိုင်ငံခြားသား (၁နာရီလျှင်)

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က) အစည်းအဝေးခန်းမ

၁၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀
 

(ခ) VIP ကားပါကင်အပေါ်ထပ်

၁၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀
 

(ဂ) ငွေသော်တာကလပ်ရှေ့ကားပါကင်

၂၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀

မှတ်ချက်။ အခန်း/နေရာငှားရမ်းခများနှင့် မီတာခများအတွက်ပြင်ဆင်ချိန် (၁) နာရီ ပေါင်းထည့်၍ ကောက်ခံပါသည်။

၁၆။

အသင်းသားကတ်ပျောက်/ပျက်ဒဏ်ကြေး

၃၀၀၀ ၂၅၀၀၀
၁၇။

ကွင်းငှားရမ်းခြင်း

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က)တစ်နေ့လုံးအတွက် ငှားရမ်းခြင်း

   
 

၁။ရုံးဖွင့်ရက်

၁၀၀၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀၀၀
 

၂။ရုံးပိတ်ရက်

၁၅၀၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀၀
 

(ခ)နေ့တစ်ဝက်ငှားရမ်းခြင်း(၂၁ တွဲမှ ၃၀ တွဲထိ)

   
 

၁။ရုံးဖွင့်ရက်

၅၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀၀
 

၂။ရုံးပိတ်ရက်

၇၀၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀၀၀
 

(ဂ)(၁၁) တွဲမှ (၂၀) တွဲထိ

   
 

၁။ရုံးဖွင့်ရက်

၂၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀
 

၂။ရုံးပိတ်ရက်

၃၀၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀
 

(ဃ)(၁) တွဲမှ (၁၀) တွဲထိ

   
 

၁။ရုံးဖွင့်ရက်

၁၀၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀၀
 

၂။ရုံးပိတ်ရက်

၂၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀
၁၈။

Tee Off Time ပျက်ဒဏ်ကြေး (အသင်းသား)

၁၆၀၀၀ ၆၀၀၀၀
၁၉။

ကစားကြေး (အသင်းသား)

၃၀၀၀ ၅၀၀၀
၂၀။

အမည်လွှဲပြောင်းခ

မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား
 

(က) သာမန်အသင်းသား

၄၀၀၀၀၀ ၉၀၀၀၀၀
 

(ခ) ကုမ္ပဏီအသင်းသား

၆၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀

Website လိပ်စာ

https://www.ycdc.gov.mm