စည်ပင်သာယာရေး

တင်ဒါများ - ၂၂၅ ခု

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စိတ်ပါဝင်စားမှု ဖော်ပြလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:April 21, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:February 24, 2020