အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ

တင်ဒါများ - ၁၃ ခု

စက်ကိရိယာများနှင့် အထောက်အကူပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 09, 2019

ရခိုင်ပြည်နယ်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:December 17, 2018