နည်းပညာ

တင်ဒါများ - ၄၉ ခု

Common Database စနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:May 29, 2020

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:March 17, 2020