ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီစာရင်း (၂၈-၅-၂၀၁၀)မှ (၁-၉-၂၀၂၃)ထိ


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ် ၅၁ ၊ နေပြည်တော် / September 18, 2023


ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီစာရင်း (၂၈-၅-၂၀၁၀)မှ (၁-၉-၂၀၂၃)ထိ

Download