၁၂၀၁ ကြေညာချက်များ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 18, 2021

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေး

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 18, 2021

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 18, 2021

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၆/၂၀၂၁)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 17, 2021

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၆/၂၀၂၁)

တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းခေါ်ယူခြင်း

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 16, 2021

စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းခေါ်ယူခြင်း

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 16, 2021

လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး (၂၅)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 14, 2021

လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူး (၂၅)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း