ကြေငြာချက်များ - ၁၃၇၇ ခု

စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ရက်အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 25, 2021

စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ရက်အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇/၂၀၂၁၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးအဆင့်ဆင့်တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဦးစီးအရာရှိ (၃၀) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 25, 2021

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇/၂၀၂၁၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးအဆင့်ဆင့်တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဦးစီးအရာရှိ (၃၀) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အသိပေးကြေညာချက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on September 24, 2021

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၂၇/၂၀၂၁)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 23, 2021

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၂၇/၂၀၂၁)

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၂၁)ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လစ်လပ်ရာထူး(၁၂၀၉) နေရာအတွက် Online မှတစ်ဆင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းအား အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 22, 2021

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၂၁)ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လစ်လပ်ရာထူး(၁၂၀၉) နေရာအတွက် Online မှတစ်ဆင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းအား အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံရေးရာဌာနမှ လမ်းဘေးပျံကျဈေးကောက်လိုင်စင်လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 20, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံရေးရာဌာနမှ လမ်းဘေးပျံကျဈေးကောက်လိုင်စင်လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 20, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 20, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း