ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းပညာပေးသင်တန်းများနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း Ministry of Transport and Communications/ / July 29, 2020