ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၈/၂၀၂၂)


Union Civil Service Board/ location / May 12, 2022


၁၁-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၈/၂၀၂၂) အရ ဝန်ကြီးဌာန (၅)ခုမှ ရာထူးတိုးမြှင့်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်း(၁၈၁)ဦးစာရင်းအား Download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။