သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူများ၏အောင်မြင်သည့်အမည်စာရင်းများထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း


Ministry of Transport and Communications/ Nay Pyi Taw / January 17, 2022