အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင်၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့အထိ ဖြေဆိုသူနှင့် အောင်မြင်သူ စာရင်း


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ် ၅၁ ၊ နေပြည်တော် / September 18, 2023


အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင်၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့အထိ ဖြေဆိုသူနှင့် အောင်မြင်သူစာရင်း အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

Download