အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအရ လစ်လပ်လျှက်ရှိသော သန့်ရှင်းရေးအကူရာထူးနေရာခန့်ထားခြင်း


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ် (၅၁)၊ နေပြည်တော် / February 09, 2023


အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအရ လစ်လပ်လျှက်ရှိသော သန့်ရှင်းရေးအကူရာထူး နေရာ ခန့်ထားခြင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

Download