၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကြေညာချက်


Ministry of Information/ Naypyitaw / May 26, 2024
image


ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ(ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ ပထမကြီးတန်း)အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စဉ် အကြောင်းအရာ အောင်စာရင်း(PDF)
အောင်စာရင်းကြေညာချက် View PDF
၁၃၈၅(၂၀၂၄)ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အထူးအောင်ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်း View PDF
အောင်စာရင်းရာခိုင်နှုန်း View PDF
ကချင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
ကယားပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
ကရင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
နေပြည်တော် အောင်စာရင်း View PDF
၁၀ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)အောင်စာရင်း View PDF
၁၁ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)အောင်စာရင်း View PDF
၁၂ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၃ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၄ မွန်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
၁၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းခရိုင်)‌ အောင်စာရင်း View PDF
၁၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းခရိုင်)အောင်စာရင်း View PDF
၁၇ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၁၈ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်း)အောင်စာရင်း View PDF
၁၉ ရခိုင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
၂၀ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၁ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၂ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၃ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
     

 

ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ(အခြေပြုမူလတန်း)အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စဉ် အကြောင်းအရာ အောင်စာရင်း(PDF)
ကချင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
ကယားပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
ကရင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
နေပြည်တော် အောင်စာရင်း View PDF
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)အောင်စာရင်း View PDF
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)အောင်စာရင်း View PDF
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၀ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF
၁၁ မွန်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့ပိုင်းခရိုင်)‌ အောင်စာရင်း View PDF
၁၃ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ပိုင်းခရိုင်)အောင်စာရင်း View PDF
၁၄ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၁၅ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(မြောက်ပိုင်း)အောင်စာရင်း View PDF
၁၆ ရခိုင်ပြည်နယ် အောင်စာရင်း View PDF
၁၇ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၁၈ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၁၉ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) အောင်စာရင်း View PDF
၂၀ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အောင်စာရင်း View PDF