ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဝန်ကြီးရုံးနှင့် တပ်ဖွဲ့/ ဦးစီးဌာနများအတွက် စက်နှင့် စက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း


Ministry of Home Affairs/ နေပြည်တော် / December 04, 2018


  ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဝန်ကြီးရုံးနှင့် တပ်ဖွဲ့/ ဦးစီးဌာနများအတွက် စက်နှင့် စက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။