ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော ရေကြောင်းသုံး အထောက်အကူပြုပစ္စည်း (၄)မျိုး ဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Ministry of Transport and Communications/ / August 21, 2019