ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးအတွက် အရေးကြီးသောအခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျေးလက်လမ်းများ

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Dec 04,2023


Read more

မင်းရန်အောင်၊ မော်ဖဒေသနှင့် မက်မန်းမြို့သာယာ (၃)

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Dec 04,2023


Read more

မင်းရန်အောင်၊ မော်ဖဒေသနှင့် မက်မန်းမြို့သာယာ (၂)

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Dec 04,2023


Read more

မင်းရန်အောင်၊ မော်ဖဒေသနှင့် မက်မန်းမြို့သာယာ

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Dec 01,2023


Read more

ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များအား လေ့လာခြင်း

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Nov 14,2023


Read more

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များအား လေ့လာခြင်း

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Nov 06,2023


Read more

မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး မဟာဗျူဟာများနှင့် စီးပွားရေးပုံစံသစ်ကို လေ့လာခြင်း

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Oct 19,2023


Read more

“မိုခါ” မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ရခိုင်ဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်များ (၁၆) (လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန)

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Oct 19,2023


Read more

စန္ဒကူးနံ့သာကျောင်းတော်ရာ အတွေးများနှင့် မကွေးမြို့က ပြန်ခဲ့သည်

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Oct 13,2023


Read more