“မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း(၁) သမိုင်းကြောင်းကို တူးဆွခြင်း”

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

အစိုးရလား၊ ပုဂ္ဂလိကလား?

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်လို အလုပ်လုပ်ကြမှာလဲ?

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

ကုန်သွယ်မှုကုထုံးများ

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

Anti-corruption Commission

Dec 01,2020


Read more

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း ရေးသားသော 'ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သား ကျွန်တော်' မှ အဆက်

Ministry of Defense

Nov 23,2020


Read more

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း ရေးသားသော 'ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သား ကျွန်တော်' မှ အဆက်

Ministry of Defense

Nov 23,2020


Read more

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း ရေးသားသော 'ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သား ကျွန်တော်'

Ministry of Defense

Nov 23,2020


Read more

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော Data Center Service များ

Ministry of Transport and Communications

Jul 13,2020


Read more