အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၅၈ ခု


မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း

ထုတ်ဝေသူ: Central Bank of Myanmar
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 30, 2016
စာမျက်နှာ:10
ဘာသာစကား:English

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာ မူဝါဒ

ထုတ်ဝေသူ: စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 01, 2018
စာမျက်နှာ:139
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Public-Private Partnership (PPP)

ထုတ်ဝေသူ: Myanmar Public-Private Partnership (PPP)
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:0
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အီလက်ထရောနစ်ကတ်ဖြင့်ပေးချေမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

ထုတ်ဝေသူ: Central Bank of Myanmar
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 07, 2012
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 13, 2016
စာမျက်နှာ:58
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 09, 2015
စာမျက်နှာ:57
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:56
ဘာသာစကား:Myanmar and English Version

နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Planning and Finance
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 29, 2016
စာမျက်နှာ:3
ဘာသာစကား:Myanmar