Document

Document - 23 items


ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ

Publisher: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
Publication Date:October 28, 2010
Page:21
Language:မြန်မာ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကိုပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ

Publisher: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
Publication Date:January 02, 2186
Page:15
Language:မြန်မာ

Civil Service Personnel Rules

Publisher: UCSB
Publication Date:March 26, 2014
Page:184
Language:English

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ

Publisher: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
Publication Date:March 26, 2014
Page:187
Language:မြန်မာ

Civil Service Law

Publisher: UCSB
Publication Date:March 08, 2013
Page:31
Language:English

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ

Publisher: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
Publication Date:August 03, 2013
Page:28
Language:မြန်မာ

ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်

Publisher: ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
Publication Date:January 02, 2186
Page:88
Language:မြန်မာ

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

Publisher:
Publication Date:
Page:
Language:Myanmar

နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ

Publisher: MIP
Publication Date:June 19, 2018
Page:0
Language:English

နိုင်ငံခြားသားများနှင့်သက်ဆိုင်သော (သို့တည်းမဟုတ်) ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်မည့်သူတစ်ဦး အနေဖြင့် သိရှိရမည့်ဥပဒေများ

Publisher: MIP
Publication Date:June 19, 2018
Page:0
Language:English
HOT NEWS
January 4,