ချင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

ချင်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ


Chin State Government / October 05, 2021

(၁) လမ်းလုပ်ငန်း (မြေ၊ကျောက်၊ကတ္တရာ)
(၂) တံတားလုပ်ငန်း (ကွန်ကရစ်၊ကြိုး၊သံဘောင်ဘေလီ)
(၃) ကွန်ကရစ်ရေပြွန်
(၄) မြေထိန်းနံရံ
(၅) ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း(သောက်သုံးရေ၊စိုက်ပျိုးရေ)
(၆) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်း (ရေအားလျှပ်စစ်၊ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်)
(၇) သာသနာရေးလုပ်ငန်း
(၈) အဆောက်အဦလုပ်ငန်း(ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊တန်ဖိုးနည်း)

Website လိပ်စာ

https://www.chinstate.gov.mm/

FAQs