တင်ဒါများ

တင်ဒါများ - ၁၅၂ ခု

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 21, 2020

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 15, 2020

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 17, 2020

မြို့ဝင်ကြေး ဘီးကောက်လိုင်စင် စျေးပြိုင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 21, 2020