သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းလိုင်စင် online မှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားခြင်း

Services (Offline) - 17 items

Government Private Cloud (Hosting) ဝန်ဆောင်မှုများ

Ministry of Transport and Communications / September 25, 2020

Rating

Myanmar Post Services

Ministry of Transport and Communications / September 24, 2018

Rating

e Post System

Ministry of Transport and Communications / September 24, 2018

Rating

သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းလိုင်စင် online မှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Transport and Communications / September 29, 2021

အောက်ပါ website မှ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်

လျှောက်ထားရန် Website လိပ်စာ

https://ptd.gov.mm/

FAQs

HOT NEWS
January 4,