City Development

Document - 9 items


YCDC Laws (2018)

Publisher: Yangon City Development Committee
Publication Date:June 28, 2018
Page:133
Language:မြန်မာ

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဌာနများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ

Publisher:
Publication Date:
Page:
Language:မြန်မာ

Naypyidaw Development Committee Law

Publisher: Naypyidaw Development Committee
Publication Date:December 29, 2009
Page:6
Language:မြန်မာ

ကယားပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နည်းဥပဒေ

Publisher: ကယားပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန
Publication Date:June 16, 2018
Page:20
Language:English