Law & Justice

Document - 181 items


အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ / ၂၀၂၂

Publisher: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
Publication Date:March 17, 2022
Page:
Language:Myanmar

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၁ / ၂၀၂၂

Publisher: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
Publication Date:March 17, 2022
Page:
Language:Myanmar

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

Publisher: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
Publication Date:
Page:
Language:မြန်မာ

ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ

Publisher: Information Technology and Cyber Security Department
Publication Date:February 09, 2021
Page:36
Language:Myanmar

CONSULTATION ON OPEN GOVERNMENT DATA POLICY IN MYANMAR

Publisher: Information Technology and Cyber Security Department
Publication Date:April 27, 2018
Page:99
Language:English