Document

Document - 57 items


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လျာထားချက်များ

Publisher: Ministry of Planning and Finance
Publication Date:
Page:
Language:Myanmar

Financial Rules and Regulation

Publisher: Budget Department, Ministry of Planning and Finance
Publication Date:June 19, 2018
Page:85
Language:မြန်မာ/English

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

Publisher: MOPF
Publication Date:June 19, 2018
Page:37
Language:English

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်များစာအုပ်။

Publisher: MOPF
Publication Date:June 19, 2018
Page:44
Language:မြန်မာ

ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေ

Publisher: The State Law and Order Restoration Council
Publication Date:June 11, 1992
Page:17
Language:Myanmar and English

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

Publisher: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
Publication Date:March 24, 2017
Page:13
Language:Myanmar

အီလက်ထရောနစ်ကတ်ဖြင့်ပေးချေမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Publisher: Central Bank of Myanmar
Publication Date:September 07, 2012
Page:8
Language:Burmese