သတင်းစာကိုယ်စားလှယ်လျှောက်ထားခြင်း

Services (Offline) - 21 items

ဗွီဒီယို လုပ်ငန်းသစ်/ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားခြင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

Magway Region Government / September 23, 2021

ဗွီဒီယို လုပ်ငန်းသစ်/ သက်တမ်းတိုးခြင်း ခွင့်ပြုပါရန်အတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Rating

Government Private Cloud (Hosting) ဝန်ဆောင်မှုများ

Ministry of Transport and Communications / September 25, 2020

Rating

Government Private Cloud (Hosting) ဝန်ဆောင်မှုများ

Ministry of Transport and Communications / September 25, 2020

Rating

သတင်းစာကိုယ်စားလှယ်လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Information / September 30, 2021

အောက်ပါ website တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်

Websiteလိပ်စာ

https://www.moi.gov.mm/

FAQs

HOT NEWS
January 4,