မျိုးတိရစ္ဆာန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် AHD/PC (9) လျှောက်ထားခြင်း


Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation / April 11, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

မျိုးတိရစ္ဆာန်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရရှိရန် မျိုးတိရစ္ဆာန်အား စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

(က)   လိုအပ်သော တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားရမည်။

( ခ )  အဆုတ်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း မရှိသည့် မျိုးတိရစ္ဆာန် ဖြစ်ရပါမည်။

( ဂ )  သားလျောရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း မရှိသည့် မျိုးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရပါမည်။

(ဃ)  မျိုးနွားသိုး/ မြင်းသိုး (၅)ကောင်၊ ဝက်သိုး (၁၀)ကောင်၊ မွေးမြူ ထားပါက ခြံမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

နွားသိုး၊ မြင်းသိုး                      (၁) ကောင် = ၅၀၀ ကျပ်

ဝက်သိုး                                   (၁) ကောင် = ၂၅၀ ကျပ်

သားလျှောရောဂါစစ်ဆေးခြင်း                   = ၆၅၀၀ ကျပ်

တီဘီရောဂါစစ်ဆေးခြင်း                          = ၃၀၀၀၀ ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ပိုင်ရှင်၏ ဓါတ်ပုံ၊ တိရစ္ဆာန် ဓါတ်ပုံ၊ ပိုင်ရှင်၏ မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ ရက်ကွက်ထောက်ခံချက်

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

အဆင့်-၁    ခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း

မျိုးတိရစ္ဆာန်များ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် ခြံမှတ်ပုံတင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

အဆင့်-၂    ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း

မျိုးတိရစ္ဆာန်မျာအား တိရစ္ဆာန်ကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးများထိုးနှံထားရန် လုအပ်ပါသည်။

အဆင့်-၃   အဆုတ်ရောဂါ၊ တီဘီရောဂါစစ်ဆေးခြင်း

မျိုးတိရစ္ဆာန် (ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်း၊ ဆိတ်)အား အဆုတ်ရောဂါ၊ တီဘီရောဂါ ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

အဆင့်-၄   သားလျှောရောဂါ စစ်ဆေးခြင်း

မျိုးတိရစ္ဆာန်အား သားလျှောရောဂါ ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် အမရပူရ မြို့နယ်၊ ညောင်ဦး မြို့နယ်။
၂။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ တွံတေး မြို့နယ်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်။
၃။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် တမူးမြို့နယ်။
၄။ ကယားပြည်နယ်တွင် လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ဒီမောဆိုးမြို့နယ်၊ ဖရူဆိုးမြို့နယ်၊ ရှားတောမြို့နယ်၊ ဘော်လခဲမြို့နယ်နှင့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်။
၅။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် သာယာဝတီမြို့နယ်၊ နတ္တလင်းမြို့နယ်။
၆။ ချင်းပြည်နယ်တွင် ထန်တလန်မြို့နယ်၊ ဖလန်းမြို့နယ်၊ တီးတိန် မြို့နယ်၊ တွန်းဇံမြို့နယ်၊ မင်းတပ်မြို့နယ်နှင့် မတူပီမြို့နယ်။

Website လိပ်စာ

www.lbvd.gov.mm