ပထမနှစ်(နောက်ဆက်တွဲ)ဝင်ခွင်စာရင်းကြေညာချက်

Latest News Explore more >

Newspapers Explore more >

၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၃ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။


Posted on Sep 27, 2023

၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၂ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။


Posted on Sep 26, 2023

၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၁ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်၊ တနင်္လာနေ့။


Posted on Sep 25, 2023

၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၁၀ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့။


Posted on Sep 24, 2023

၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၉ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်၊ စနေနေ့။


Posted on Sep 23, 2023

၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၈ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်၊ သောကြာနေ့။


Posted on Sep 22, 2023

ပထမနှစ်(နောက်ဆက်တွဲ)ဝင်ခွင်စာရင်းကြေညာချက်


Ministry of Cooperatives and Rural Development/ Naypyitaw / November 21, 2022


သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)

ကြေညာချက်

ပထမနှစ်(နောက်ဆက်တွဲ)ဝင်ခွင်စာရင်းကြေညာခြင်း

 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအတွက် ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ပထမနှစ်(နောက်ဆက်တွဲ)ဝင်ခွင်စာရင်းအား ပူးတွဲပါအတိုင်း ကြေညာလိုက်သည်။

               

 

 

          သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

 

HOT NEWS
January 4,