သတင်း

၁၄၄၆၅ နောက်ဆုံးရသတင်းများ

သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ / Posted on September 26, 2020

၂၀၁၆-၂၀၂၀ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်ခဲ့မှုနှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on September 22, 2020

၂၀၁၆-၂၀၂၀ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်မှုနှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများပြအင်ဖိုဂရပ်များဖြစ်ပါသည်။

အထူးသတင်း