သတင်း

၁၄၃၇၉ နောက်ဆုံးရသတင်းများ

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန Project Planning and Management သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 10, 2020

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး သင်တန်းကျောင်းတွင် မြန်မာ-စင်ကာပူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့် လုပ်ငန်းစီမံချက် တစ်ခုကို စနစ်တကျ အစီအစဉ်ရေးဆွဲ၍

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအနှစ်ချုပ် 

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် / Posted on August 07, 2020

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအနှစ်ချုပ်

ASEAN Online Sale Day (AOSD)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on August 06, 2020