ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၆/၂၀၂၁)


Union Civil Service Board/ နေပြည်တော် / June 17, 2021


၁၆-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၁၆/၂၀၂၁)၌ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း(၃)ခုရှိ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် သဘောတူညီခဲ့သည့် ဝန်ထမ်း(၈)ဦး၏ အမည်စာရင်းအား Download ရယူ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။